Top

it's about time (and more)

Your self

Een burn-out, een ontslag, een zwaar verlies, een pensionering, … het leven heeft vele uitdagingen die je onrust en ongemak kunnen geven én die je grondig overhoop kunnen halen. Gun jezelf de tijd en de steun om een nieuw evenwicht te vinden. RE-INVENT biedt verschillende vormen van coaching en time-out formules aan. Vergroot hiermee jouw kansen tot het her(uit)vinden van jezelf en terug op kracht te komen.

» lees verder

Your organisation

Is het mogelijk in je organisatie gezonde en gelukkige medewerkers te hebben, die echt samen werken aan de missie en de doelstellingen van de organisatie? RE-INVENT biedt medewerkers, teams en leidinggevenden graag inspiratie en ondersteuning om dit waar te maken.

» lees verder

Our future

Onze wereld met een nog steeds groeiende bevolking staat op zijn kop. De grenzen van wat de planeet aankan, lijkt te zijn bereikt. Oude remedies werken niet meer voor de uitdagingen van vandaag. Daarom is het nodig stil te staan en te kijken of we ons het anders kunnen aanpakken als samenleving, als burgers, als consumenten...

Vanuit RE-INVENT is Leen zelf actief betrokken bij organisaties die andere manieren van samenleven , consumeren en samenwerken trachten vorm te geven. Samen experimenteren en leren hoe RE-INVENT als levenshouding te ontwikkelen.

» lees verder

YOUR SELF

Individuele coaching

Burn-out coaching

Een burn-out kan je helemaal onderuit halen. Fysiek, emotioneel en existentieel. Goed herstellen en jezelf her(uit)vinden kan, maar vraagt tijd, moed en inzicht. En wat extra steun.
Met RE-INVENT willen we die steun graag bieden. We gaan uit van een integrale benadering waarbij verschillende aspecten aan bod kunnen komen, aangepast aan jouw situatie: fysiek herbronnen, emotioneel herstellen én een nieuwe plek/vorm/betekenis vinden voor het leven (en de job ) die je echt wil. Op jouw ritme en volgens jouw leerstijl en levensstijl.

Knooppunt-coaching

Je voelt dat een nieuwe fase zich opdringt. Je kinderen worden geboren of verlaten het nest. Je start met een nieuwe job of vat een pensionering aan. Je verwerkt een ontslag of scheidin… Met de hulp van een sympathiserende buitenstaander wordt het helderder welke weg je wil inslaan, welke waarden en dromen je toch graag wil leven . Onzekerheid en onrust nemen af.
Met RE-INVENT gaan we samen de nodige stappen zetten, wandelend door de tijd en de verschillende levensdomeinen. Soms is het nodig ook nog even achterom te kijken, vanwaar je komt, om nog beter te weten waar je nu staat en wat je nu wil.

Wandel-coaching

Wandelen in de natuur, gewoon buiten zijn… het helpt je op adem komen en het geeft extra zuurstof, niet alleen aan ons lichaam maar ook aan onze gedachten en gevoelens. De fysieke beweging gecombineerd met de schoonheid van het landschap, helpt om helderheid te krijgen in de vraagstukken waar je mee rondloopt.
Met RE-INVENT gaan we dus samen wandelen en naast het gesprek dat zich ontvouwt rond jouw vraag, krijg je onderweg van mij een aantal nieuwe gezichtspunten of kleine aanwijzingen uit de natuur zelf, die inspirerend kunnen zijn en een antwoord kunnen dichterbij brengen.

Time-out aanbod

Time-out dag

Een hele dag helemaal voor jou, samen al wandelend en pratend ‘onderweg’, waarbij een drietal thema’s grondig aan bod kunnen komen, met een gezonde lunch en een afrondend drankje aan het einde van de namiddag. Verschillende bestemmingen zijn mogelijk, dichtbij of een beetje verder weg. Al naargelang wat jij aanvoelt als een ‘goede omgeving’ om even op adem te komen.


YOUR ORGANISATION

Medewerkers ‘on the edge’

Stevig staan in een stressvolle baan

Dit stressreductieprogramma van 4 halve dagen, werd ontwikkeld voor medewerkers die duidelijke en acute stressklachten hebben. Naast concrete tools om op korte termijn in te zetten, wordt er vooral aan bewustwording gewerkt. Antwoorden vinden om het tij te keren, vergt moed en zelfkennis. Persoonlijk leiderschap dus. Maar ook duidelijke communicatie met de omgeving. Het resultaat van het programma is een concreet actieplan om terug gezonder in de job te kunnen functioneren. RE-INVENT werkt graag aan een dergelijk programma op maat van jouw teams.

Teams met veerkracht

Veerkracht trainen? Het kan.

Veerkrachtige teams hebben meer kanspositief te blijven functioneren ondanks de vele veranderingen, conflicten en onzekerheid. Investeren in de veerkracht van je medewerkers en je teams is geen luxe. Ze kan ontwikkeld worden én het rendeert. RE-INVENT biedt graag haar diensten aan als trainer of procesbegeleider op maat van uw team. We herbenoemen de krachtvan het team en kijken hoe we ze kunnen aanvullen of versterken. We (h)erkennen samen de zwakkere punten in het systeem en maken het onderscheid tussen effectieve en niet-effectieve manieren zijn om met stress om te gaan. We oefenen de vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

Leidinggevenden op de bres

Stressmanagement: geen vies woord…

Hoe kan je als leidinggevende vroegtijdig herkennen wat er op vlak van stressbij je medewerkers/collega’s/teams gebeurt. We gaan in op de symptomen, de kenmerken en de fasen van verschillende stressklachten . We bespreken overspannenheid, burn-out, bore-out en zich ontwikkelende depressie. We informeren over de mogelijkheden van preventieve acties en interventies. Ook het risico op ‘besmetting’ van collega’s, komt aan bod. Een reeks tools die medewerkers zouden kunnen hanteren, worden besproken op hun haalbaarheid binnen de bestaande organisatiecultuur. RE-INVENT biedt naast deze korte workshops ook lezingen en trajecten op maat van uw teams.


OUR FUTURERE-INVENT ziet stressproblemen die mensen ervaren als een symptoom van een samenleving en systeem dat zelf zwaar onder druk staat. Naast individuele en organisatieveranderingen, zijn er dus ook structurele veranderingen nodig. We moeten ons met ons allen heruitvinden. En dat op heel veel levensdomeinen.

Als bewoner van de woongemeenschap De Kaasdroger in Neervelp is Leen daar dagdagelijks mee bezig en zoekend naar nieuwe vormen . Als aandeelhouder en buurtbewoner is Leen betrokken bij de sociaal culturele coöperatieve De Broeikas. Als consument maakt ze deel uit van een Voedselteam en de CSR Boerderij De Witte Beek in Bierbeek. Als ecologiste is ze actief op fora en initiatieven van de transitiebeweging in Vlaanderen. Als rustzoeker voelt ze zich thuis bij de stiltebeweging Waerbeke.ABOUT US

Mijn verhaal

Mijn naam is Leen Hellinckx. Ik bouwde een brede werkervaring op als sociaal pedagoge in diverse functies (onderzoeker, docente, supervisor, coördinator, directie) in het Hoger Onderwijs gedurende 25 jaar, waarvan 20 jaar in Antwerpen bij KDG en 5 jaar in Leuven bij KHLeuven (nu UCLL). Met mijn achtergrond als veranderingsexpert en met bijkomende gecertificeerde opleidingen ( systeemopstellingen, ontwikkelingsgericht coachen, diversitietsmanagement, …), kon ik ook buiten het onderwijs boeiend samenwerken. Momenteel werk ik als als lector sociaal werk bij Odisee Hogeschool in Brussel. Daarnaast maak ik graag tijd vrij voor RE-INVENT

Ik werd doorheen mijn leven geconfronteerd met zeer ingrijpende gebeurtenissen zoals een echtscheiding en bijhorende verhuizen, een chronische ziekte in het gezin, het verlies van dierbare familieleden, een onverwacht ontslag en … een burn-out.

Aanvankelijk ook worstelend met mijn eigen hoog sensitiviteit en de behoefte aan ‘diepgaand begrijpen’, heb ik toch meer inzicht verworven in de afweermechanismen en overlevingsstrategieën die we hebben ontwikkeld om met pijn en verdriet om te gaan. Ik heb zelf ongewild veel moeten loslaten en mezelf volledig moeten ‘heruitvinden’. En stilaan ontstaat er inzicht en rust. bijkomende gespecialiseerde opleidingen, meditatie en therapie hebben die inzichten nog verdiept en zorgen ervoor dat ik ze nu ook kan integreren in mijn dagelijks leven en kan delen met anderen. . Doorheen mijn eigen zoekproces heb ik een werkbare methode ontwikkeld voor het omgaan met burn-out. Ik ben ervan overtuigd dat ze ook anderen kan helpen bij preventie en herstel. De coachings en time-outprogramma’s van RE-INVENT zijn hieruit ontstaan.

Gelukkig werk ik niet alleen …

Ik werk graag samen met anderen

Momenteel werk ik regelmatig als procesbegeleider en trainer voor True Colours , waar ik vooral leidinggevenden en teams in onderwijscontexten begeleid.

Ik werk ook graag aan nieuwe dingen, die me zinvol lijken, zoals dit jaar:

Ik ben zelf graag creatief bezig met fotografie, schilderen en mixed media. Af en toe stel ik tentoon, zoals jaarlijks ook op de kunstroute in Boutersem.

Ik geef jonge mensen ook graag kansen

Ik koos enkele prenten van Silke Groffy, mijn dochter en professioneel illustratrice in opleiding, om de website te illustreren.mail_icon

leen.hellinckx[at]re-invent.be


tel_icon

+32 486 93 26 78


linkedin_icon

Leen Hellinckx


praktisch


Klein-Heidestraat 28C 3370 Neervelp